Mens en gezondheid

Add

woensdag, 9-5-2018  

ADD - Zobegaafd.nl

De term add horen we steeds meer en lijkt op de bekendere ADHD. Beiden zijn hyperactieve stoornissen waarbij het tekort aan aandacht centraal staat. Bij ADHD speelt de hyperactiviteit ook een grote rol. Deze is bij add weer minder. De afkorting staat voor attention deficit disorder. Kenmerken zijn hoofdzakelijk het aandachtstekort en de beperkte concentratie. Dit wordt veroorzaakt door het tekort aan de stoffen dopamine en noradrenaline. Dit zijn neurotransmitters, stoffen die verantwoordelijk zijn voor het overbrengen van prikkels in de hersenen. Met name de voorste gebieden in de hersenen. Hier wordt juist de planning en organisatie geregeld samen met impulsbeheersing en sociale gedragingen. Wanneer dit gebied dus minder geprikkeld wordt, dan uit zich dat in de symptomen die kenmerkend zijn voor add. Zowel volwassenen als kinderen kunnen hier last van krijgen. Kinderen merken dit voornamelijk doordat ze zich niet goed kunnen concentreren op school. De lesstof krijgen ze niet goed mee, waardoor ze onvoldoende presteren. Volwassenen hebben het moeilijk op de werkvloer. Concentratie, organisatie en planning worden steeds meer gevraagd en is voor mensen met add juist moeilijk om dit voor elkaar te krijgen. Kinderen en volwassenen kunnen geholpen worden met het medicijn Ritalin. Een die het tekort aan de stoffen verhelpt, alleen kunnen er wel bijwerkingen aan vast zitten. Hoe deze zich uiten, verschilt per persoon.

Het vaststellen van add

Om er zeker van te zijn dat er sprake is van add, wordt een persoon eerst goed onderzocht. Allereerst zal een arts de symptomen doornemen. Samen met de patiënt worden de klachten doorgenomen, waar hij of zij last van heeft. Wanneer deze klachten overeenkomen met de aandachtsstoornis. Er bestaan diverse stoornissen. Daarom wordt de lijst met klachten nauwkeurig doorgelopen, om er zeker van te zijn dat ze werkelijk hieronder vallen. Kenmerkende symptomen zijn onder meer:

  • Intense stemmingswisselingen
  • Snel afgeleid
  • Rusteloos
  • Verwardheid
  • Vergeetachtig
  • Slaapproblemen

Dit zijn allemaal algemene termen die voor add nog meer gespecificeerd zijn. Hiervoor zal de arts ook doorvragen. Bijvoorbeeld hoe beelden en geluiden binnen komen, hoe iemand deze ervaart. Hoe iemand een gesprek, werk of schooltaken aanpakt en ervaart. Aanvullend wordt de patiënt gevraagd een vragenlijst in te vullen, een concentratietest te doen en worden familieleden of andere betrokken vragen gesteld. Op deze manier ontstaat er voor de arts een uitgebreid beeld van de persoon, zodat de diagnose add met zekerheid gegeven kan worden. De uitgebreide vragen en testen worden veelal gedaan door een specialist als een psycholoog of psychiater. Een huisarts zal de patiënt hier naartoe doorverwijzen, wanneer al aangegeven wordt dat er sprake is van enkele symptomen. Met name het aandachttekort en de concentratieproblemen.

Wat gebeurt er na de diagnose?

Wanneer het zeker is dat er sprake is van add, dan wordt er vaak het medicijn Ritalin gegeven. Meestal zijn de personen hier al meegeholpen en ervaren ze al een zekere rust. Dit komt doordat de stoffen van Ritalin het tekort aan de neurotransmitters opvangen. Helaas blijft het een medicijn en gaat het ook gepaard met bijwerkingen. Daarom is het vaak het laatste middel waar een specialist en een patiënt op terugvallen. Een andere manier om te leven met add is psycho-educatie. Door middel van gedragstherapie of coaching krijgt de patiënt begeleiding om met de aandachtsstoornis om te gaan. Het is aan de patiënt zelf hoe hij of zij met add wilt leven. Wanneer er sprake is van een stoornis die het dagelijkse functioneren onmogelijk maakt, dan kan het terugvallen op medicatie noodzakelijk zijn. Naast Ritalin bestaan er nog meer soorten medicijnen. In samenwerking met een psycholoog of psychiater wordt er gekeken naar de beste behandelmethode die aansluit bij de patiënt zelf.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Comments are closed.