Financiën en Verzekeringen

Een goed bezwaarschrift opstellen

woensdag, 16-9-2015  

Meerbijstand - Bezwaarschrift opstellenHet kan voorkomen dat u door vervelende omstandigheden in de bijstand terecht komt. Het eerste wat u dan doet is natuurlijk een bijstandsuitkering aanvragen. Iedere Nederlandse staatsburger kan een aanvraag voor een uitkering indienen. Vaak zal bij het UWV gepleit worden dat u snel opzoek gaat naar een andere baan en geen aanvraag indient, maar het is slim dit wel te doen. U kunt altijd een bezwaarschrift opstellen wanneer de sociale dienst toch besluit dat u de uitkering niet ontvangt. Vier weken na de aanvraag heeft u bovendien recht op 90% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is, ook al is er nog helemaal geen beslissing genomen. Na tien weken kunt u de overheid zelfs vragen om financiële compensatie. Het is daarom het slimst om direct nadat u werkeloos bent geworden een uitkering aan te vragen, u kunt dit proces eventueel altijd nog stilzetten wanneer u een nieuwe baan vindt. Wanneer u een uitkering aanvraagt kan deze worden geweigerd. Wanneer er wordt besloten dat u om een bepaalde reden geen uitkering verdient, kunt u hiertegen altijd een bezwaarschrift opstellen. De twee types uitkeringen die het meest worden aangevraagd (en geweigerd) zijn de WW-uitkering en de bijstandsuitkering. Er zijn verschillende redenen waarom een WW-uitkering niet wordt verleend. Wanneer u bijvoorbeeld bent ontslagen vanwege iets dat uw eigen schuld is dan is het niet mogelijk dit type uitkering te krijgen. Daarnaast moet u in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken gewerkt hebben. Dit is om te voorkomen dat mensen die kort een parttime baan hebben ook recht hebben op een vergoeding bedoeld voor werkende Nederlanders. Wanneer u bijvoorbeeld bent ontslagen en het is niet uw schuld, maar het UWV ziet dit anders, kunt u een bezwaarschrift opstellen om dit probleem op te lossen. Naast deze eerste soort uitkering is er ook de bijstandsuitkering. Deze vergoeding krijgt u wanneer u zelf niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien maar wel actief opzoek bent naar een baan. De volledige eisen voor een bijstandsuitkering zijn als volgt:

  • u woont legaal en rechtmatig in Nederland
  • u bent tenminste 18 jaar oud
  • u kunt niet zelf in het eigen levensonderhoud voorzien. Wanneer u met een ander persoon samenwoont, telt het inkomen van deze persoon ook mee voor het bepalen van het eigen vermogen
  • u maakt geen aanspraak op een andere uitkering
  • u neemt actief deel aan de samenleving en bent opzoek naar een nieuwe baan

Wanneer u voldoet aan alle eisen is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Wanneer deze aanvraag wordt geweigerd kunt u wederom snel een bezwaarschrift opstellen. Een bezwaarschrift opstellen kunt u zelf doen, maar er zijn veel bedrijven die u hiermee kunnen helpen. Een bezwaarschrift opstellen is namelijk geen eenvoudig karwei, en er zitten veel regels aan verbonden.

Bezwaarschrift opstellen in de praktijk

Wanneer kunt u in de praktijk echt een bezwaarschrift opstellen? Eigenlijk kan dit alleen in de gevallen dat er door de overheid echt een fout is gemaakt. Er zijn een aantal situaties waarin dit veel voorkomt:

  • de vakantie maatregel
  • verwarring over het inkomen
  • onterechte beëindiging

De vakantie maatregel is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat een bijstandsuitkering alleen wordt verleend aan mensen die in Nederland verblijven. Wanneer u in de bijstand zit mag u afhankelijk van uw leeftijd 4 tot 13 weken per jaar op vakantie. Soms gaat er iets mis bij de sociale dienst en denken zij dat u langer op vakantie bent geweest. Ook zijn er afwijkende regels voor een vakantie binnen Nederland. Het komt vaak voor dat er een meningsverschil ontstaat tussen u en de sociale dienst. Een bezwaarschrift opstellen is dan de enige manier om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een ander moment waarop u niet anders kan dan een bezwaarschrift opstellen is bij onenigheid over het eigen vermogen. Wanneer u bijvoorbeeld een relatie hebt beëindigd, maar dit nog niet correct is doorgegeven of geregistreerd, kan het inkomen van de ex worden opgeteld bij uw vermogen. Hierdoor hebben zowel u en uw ex problemen met het vragen van een bijstandsuitkering of met het aanvragen van andere uitkeringen. Dit is natuurlijk niet eerlijk en een bezwaarschrift opstellen is dan de enige optie. Tot slot is er de kwestie van onterechte beëindiging. Het kan voorkomen dat uw bijstandsuitkering uit het niets onterecht wordt beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er foute gegevens van u vermeld staan of wanneer er bepaalde persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Het enige wat u kunt doen is wederom een bezwaarschrift opstellen. Uw vraag wordt dan in behandeling genomen.

Professioneel en zonder fouten

Natuurlijk wilt u ervoor zorgen dat u geen procedurele fouten maakt bij dit soort belangrijke kwesties. Een bezwaarschrift opstellen is niet voor iedereen weggelegd en kan daarom het best gedaan worden door een professional. Er zijn veel bedrijven die zich specialiseren in deze handigheid. Een voorbeeld van een bedrijf dat zich hiermee bezighoudt is Meer Bijstand. Op hun website http://www.meerbijstand.nl/ vind u alle informatie die u nodig hebt om verantwoord aan de slag te gaan. U kunt contact opnemen met een van de werknemers via het contactformulier. Het eerste wat u doet is het opsturen van de beslissing die u heeft ontvangen van de sociale dienst. Vervolgens wordt deze beslissing gecontroleerd en bekeken. Hierna krijgt u bericht of het zinvol is hiertegen in beroep te gaan. U zult vervolgens samen met het bedrijf een bezwaarschrift opstellen. Wanneer u bezwaarschrift niet wordt gehonoreerd hoeft u niks te betalen! Neem dus vandaag nog een kijkje op de site.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Comments are closed.