Juristen en Advocaten

Een legitieme portie behalen? We helpen u graag

dinsdag, 1-5-2018  

Legitieme portie | Legitieme Advocaat Amsterdam | Brenner Advocaten

Wilt u weten hoe hoog uw legitieme portie is? Dan is uw grootvader/moeder of uw vader of moeder overleden. U bent door hen onterfd vanwege een geschil uit het verleden en dat is natuurlijk een vreselijke herinnering. Het heeft de band met uw familieleden zoals ooms, tantes, neven, nichten en natuurlijk uw broers en zussen niet versterkt. Wij vinden het niet meer dan logisch dat u uw legitieme portie wilt halen. Want daar hebt u recht op. Niet omdat u of omdat wij dat vinden, maar simpelweg omdat u er wetmatig recht op hebt. Dus onthoud goed dat wanneer u onterfd bent en dus letterlijk of figuurlijk uit het testament bent geschrapt u nog altijd een legitieme portie kunt krijgen. Daar hebt u wellicht een advocaat voor nodig, al was het enkel om er achter te komen wat die legitieme portie behelst. En dat is waar wij van legitiem.info om de hoek kijken. Want onze advocaten weten namelijk alles over de juridische kant van dit verhaal. We nemen de zaak graag van u over en proberen een brug te slaan met de overige familieleden en hun advocaten. Samen komen we er vast wel uit. En mocht dit helaas niet lukken dan kan er altijd nog een gang naar de rechter volgen. ook al begrijpen we dat u daar niet op zit te wachten. Gelukkig kan een dergelijk geschil vaak door goede bemiddeling als sneeuw voor de zon verdwijnen zodat u spoedig van uw legitieme portie kunt genieten.

Het legitieme portie is verschillend van het kindsdeel

Het legitieme portie is de aftreksom van de legitieme massa. Deze massa is namelijk het netto deel dat overblijft nadat alle schulden en giften van het spaargeld zijn afgetrokken en opgeteld. Als u niet onterfd bent krijgt u daar een kindsdeel van. Het legitieme portie verschilt hiervan want het is de helft van het kindsdeel. Ook moet u het legitieme portie niet verwarren met het legaat. Een legaat is immers een bijzondere bestemming zoals naar een goed doel. Dat zal de opsteller van het testament, dus de overledene zo hebben gewild. Maar dat betekent niet dat er geen erfenis overblijft. U hebt aldus altijd recht op uw kindsdeel en in het geval van een legitieme portie de helft daarvan.

  • De kosten voor het onderzoek naar deze massa kunnen nogal flink oplopen dus u moet zich dit goed realiseren. Het valt nog te bezien wie er trouwens opdraait voor dit bedrag.
  • Giften van de afgelopen vijf jaar zijn niet de enige giften die hierbij opgeteld moeten worden. Volgens het wetboek spelen ook veel oudere giften een rol.
  • En de executeur dan wel erfgenamen zijn verplicht om u op de hoogte te stellen van de informatie over de samenstelling van het nalatenschap.

Ook andere misstanden binnen het erfrecht gaan we graag te lijf

Hebt u problemen die vallen binnen het erfrecht? Wacht dan gen seconde langer maar klim in de pen. Op onze website vindt u ons telefoonnummer en e-mailadres. Tijdens kantooruren kunt u ons direct bereiken en dat bedoelen we niet alleen maar digitaal. Want mocht u in Amsterdam wonen, dan kunt u gerust even bij advocatenbureau Brenner langsgaan. Op de site vindt u vanzelfsprekend het adres en de openingstijden. We zoeken graag samen met u naar een prettige oplossing om toch uw legitieme portie te kunnen krijgen zonder de familieruzie te verergeren. Sterker nog, misschien kunnen we u wel helpen bij het beslechten van deze problematiek. Vergeet ons ten slotte niet om te volgen via de sociale media waaronder Facebook, Twitter en Linked in.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Comments are closed.