Mens en gezondheid

Hulp bij opvoeden bij Opvoeden met Plezier

dinsdag, 4-9-2018  

“Je bent vader of moeder van een paar prachtige kinderen. Jouw kinderen zijn je alles, maar soms kun je ze ook wel achter het behang plakken. Veel ouders lopen op bepaalde momenten tegen hun eigen beperkingen aan bij het opvoeden. Kinderen willen maar niet luisteren. Vaak gaat de frustratie van opvoeden als het even niet zo lekker gaat, gepaard met een zekere schaamte. We hebben als ouder het gevoel dat we tekort schieten, dat we falen. Dat is zonde, en onnodig. Je schuldig voelen of niet capabel voor het ouderschap is een verkeerd uitgangspunt en maakt je helemaal geen betere ouder, slechts een ongelukkige ouder. Je denkt misschien vaak dat andere ouders het allemaal beter doen en dat het gras bij de buren groener is, veel groener. Komt dit je bekend voor? Dan ben je niet de enige. Bij opvoedenmetplezier.nl kunnen we je vertellen dat iedere ouder wel eens worstelt, en dat opvoeden een weg is die niemand moeiteloos bewandelt. Hulp hij opvoeden kan helpen om meer inzicht te krijgen in jouw verwachtingen en wensen als het gaat om opvoeden. We groeien allemaal op met bepaalde ideeën. Die ideeën hebben we als vanzelfsprekend van onze eigen opvoeders meegenomen en soms zijn dat verwachtingen die de opvoeding van je kind of van je kinderen in de weg staan. Hulp bij opvoeden vragen betekent helemaal niet dat je het niet goed doet. Hulp bij opvoeden betekent dat je de moed heb en de motivatie om te kijken naar hoe het beter kan. Bij Opvoeden met Plezier kijken we naar jouw gedragingen. We besteden aandacht aan wie jij bent als opvoeder en hoe jij op je kind reageert. Opvoeden gaat vanzelf wanneer we onze kinderen accepteren maar dat is niet altijd even makkelijk. We reageren namelijk vaak vanuit diep gewortelde emoties en vanuit ervaringen in het verleden. Hulp bij opvoeden kan helpen om die patronen, verwachtingen en overtuigingen met betrekking tot opvoeden en je kind te doorbreken. Hulp bij opvoeden:

  • Geeft meer inzicht in je eigen rol als ouder;
  • Kan zorgen voor een betere relatie met je kind;
  • Maakt dat je meer plezier hebt in het opvoeden van je kind.

Hulp bij opvoeden; wat zijn jouw overtuigingen?

Wanneer je uitreikt voor hulp bij opvoeden, dan zal de vraag centraal komen te staan; wat zijn jouw overtuigingen precies? Hoe kijk jij aan tegen het ouderschap? Wanneer er bepaalde situaties herhaaldelijk voorkomen die niet prettig zijn, dan kan het zijn dat het tijd wordt om te kijken naar de mechanismen die er spelen. Hulp bij opvoeden kan in brede zin helpen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop jij je kind of je kinderen opvoedt. Hulp bij opvoeden kan een hele mooie stap voorwaarts zijn en kan er voor zorgen dat je kind op een andere manier op jou zal reageren. Hulp bij opvoeden kan er dan op termijn zelfs voor zorgen dat de relatie met je kind veel beter wordt en dat er sprake is van een betere, hechtere band met je kind.

Meer weten over opvoeden met plezier?

Wil jij graag meer weten over opvoeden met plezier? Ben je bereid om naar je eigen gedragingen en patronen te kijken? In dat geval kun je contact opnemen via de website. Veel mensen die kozen om contact op te nemen, waren heel erg blij dat ze de stap uiteindelijk durfden te zetten. Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. De eerste stap is de bereidheid jezelf een spiegel voor te houden.”

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Comments are closed.