Bedrijven en Bedrijfsleven

Legionellapreventie is van groot belang

woensdag, 14-9-2016  

hollandbuilding - legionellapreventieHet belang van legionellapreventie kan niet vaak genoeg onderstreept worden. Ondanks de strenge eisen die er in Nederland zijn en de uitstekende controles die er uitgevoerd worden, gebeurt het helaas toch nog af en toe dat mensen besmet raken met de legionellabacterie. Dit kan grote gevolgen hebben. Wie te maken krijgt met een dergelijke besmetting, ervaart in het meest gunstige geval enkel wat griepachtige klachten. Maar bij mensen die al een wat lagere weerstand hebben, zoals ouderen, kan het tot grote problemen leiden en daarom is legionellapreventie dus zo ontzettend belangrijk. Bij ernstige besmettingen kan het namelijk gebeuren dat er een longontsteking opsteekt, de zogenaamde veteranenziekte. Sommigen kunnen hier van herstellen, anderen redden het niet en komen te overlijden. Dat is natuurlijk een absoluut doemscenario, u moet er toch niet aan denken dat er iemand in uw gebouw een legionellabesmetting oploopt en hierdoor ziek wordt of zelfs komt te overlijden! Daarom is het van het grootste belang om een goed plan voor legionellapreventie te hebben, zodat u kunt voorkomen dat dergelijke situaties ontstaan.

Plan voor legionellapreventie

Als u een bedrijf of organisatie hebt dat valt onder de hoge risico groep of wanneer u een zorgplicht hebt of gezond water moet kunnen leveren, dan bent u verplicht om aan legionellapreventie te doen. Maar hoe ziet dit er in de praktijk nu uit? De preventie bestaat eigenlijk uit verschillende stappen, namelijk:

  • uit laten voeren van een risicoanalyse
  • een beheerplan opstellen
  • uitvoeren van regelmatige controles
  • reiniging in het geval van geconstateerd probleem

Voor verschillende organisaties en bedrijven is het gewoon verplicht om over een beheerplan te beschikken en zij moeten zich hier ook aan houden en de hierin opgenomen controles uitvoeren. Bent u dit niet per se verplicht? Dan kan het in het kader van legionellapreventie alsnog zeer verstandig zijn om hier toch mee aan de slag te gaan. Als u denkt dat uw organisatie of bedrijf hier mee te maken zou kunnen krijgen, dan is het altijd verstandig om een risicoanalyse uit te laten voeren door een specialist en na te laten gaan hoe groot het risico in uw gebouw is dat er een te hoge concentratie van bacteriën in het water ontstaat. Aan de hand van een goede analyse weet u of het belangrijk is dat u met een plan voor legionellapreventie gaat werken of dat dat in uw geval niet nodig is.

Holland Building Maintenance is uw partner

Natuurlijk bent u zelf niet in staat om een goede risicoanalyse uit te voeren en een beheerplan op te stellen, dit kunt u het best overlaten aan een echte specialist op dit gebied. Een goede keus is dan Holland Building Maintenance, zij kunnen u met alle stappen op het gebied van legionellapreventie helpen. Zij kunnen voor u analyseren hoe groot de kans is dat u te maken krijgt met deze bacterie en of het nodig is om een beheerplan op te stellen. Blijkt dat laatste het geval te zijn, dan kunnen zij dit plan voor u klaarmaken. De controles kunt u zelf doen, maar u kunt ook dit aspect van de legionellapreventie aan hen overlaten. Wordt er tijdens de controle geconstateerd dat de concentratie bacteriën te hoog is, dan kunnen zij meteen voor u aan de slag gaan met het oplossen van dit probleem. Zij beschikken over verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid bacteriën weer op een toelaatbaar niveau komt, zodat er weer veilig van de watervoorzieningen gebruik gemaakt kan worden. Holland Building Maintenance kan u dus echt met alle aspecten op het gebied van legionellapreventie bijstaan.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Comments are closed.