Bedrijven en Bedrijfsleven

Schakel het incassobureau in

vrijdag, 19-10-2018  

Onbetaalde facturen zijn een doorn in het oog van veel organisaties. Betalingstermijnen worden bij veel bedrijven niet nagekomen en vaak is het een lastige en tijdrovende klus om achter al deze openstaande facturen aan te moeten gaan. Natuurlijk begin je eerst met herinneringen en belacties, maar daarna wordt het zaak om over te gaan op het inschakelen van een incassobureau. Credifin Nederland is een betrouwbaar incassobureau die deze taak uit handen kan nemen. Met een no-cure, no-pay policy weet je dat dit incassobureau gedreven is om openstaande facturen alsnog betaald te krijgen. Lukt het, om wat voor reden dan ook, niet om de factuur betaald te krijgen, dan ben je ook geen kosten kwijt voor het inschakelen van de diensten van Credifin.

Hoe werkt een incassobureau

Incassobureaus hadden vroeger een slechte naam en al snel werd de associatie gelegd met ruige mannen die met geweld de wanbetaler afdwingen om een openstaande rekening te betalen, desnoods met goederen die in beslag werden genomen. Dit soort Hollywoodpraktijken komen bij Credifin Nederland niet voor. Op de website credifin-nederland.nl staat eenvoudig omschreven welke diensten dit incassobureau aanbiedt aan haar klanten:

  • Versturen laatste aanmaning
  • Indienen incasso-opdracht
  • Aanvragen huisbezoek of creditcheck
  • Starten gerechtelijk incasso

Het inschakelen van een incassobureau is dan ook geen rigoureuze maatregel. De debiteur die te laat is met zijn betaling kan met het versturen van een laatste aanmaning nog steeds een kans worden geboden. Het is immers altijd mogelijk dat er onverhoopt toch iets fout is gegaan, bijvoorbeeld bij de verzending van de factuur en herinneringen naar een foutief e-mailadres. Credifin Nederland lost dit op door een professionele en nette brief te versturen, met daarin het vriendelijk doch dringend verzoek om alsnog de betaling te voldoen. Doordat deze brief afkomstig is van Credifin Nederland, is het voor de ontvanger duidelijk dat er een incassobureau is ingeschakeld en dit een laatste waarschuwing betreft. Deze manier van benadering zorgt ervoor dat er weinig tot geen wrijving ontstaat in de klantrelatie en deze daarmee intact gehouden kan worden.

Van klant naar wanbetaler

Vaak is het echter zo dat wanneer een debiteur hier niet op reageert er meer aan de hand kan zijn. Dan is het raadzaam om over te gaan op het indienen van en incasso-opdracht. Ook dit gebeurt op een vriendelijke en respectvolle manier, waarbij methodes als aangetekende e-mail, sms, telefonische benadering en zelfs inzet van social media of Whatsapp kan worden ingezet om de debiteur te bereiken en betaling te bewerkstelligen. Afspraak is afspraak en hier wordt op correcte wijze actie op genomen door het incassobureau. Ook het maken van betalingsregelingen of afspraken over de betaling horen hierbij, met uiteindelijk het doel om alsnog het volledige bedrag betaald te krijgen door de debiteur. Indien nodig kan, bij het uitblijven van reactie van de debiteur, over worden gegaan op huisbezoek en creditchecks. Het huisbezoek is een persoonlijke benadering van de debiteur, waarbij zorgvuldig en volgens strikte normen en waarden het contact wordt getracht in gang te zetten. Bij een creditcheck wordt informatie vergaard over de kredietwaardigheid van de debiteur. Zo kan inzicht worden gewonnen in jaarcijfers, betaalgedrag naar andere crediteuren van de wanbetaler, eventueel faillissement en onder curatelestelling, et cetera. Het is belangrijk om deze informatie boven water te halen, zodat vervolgens nieuwe stappen kunnen worden ondernomen. Een gerechtelijk incasso kan dan door het incassobureau worden opgestart, waarbij eerst wordt bepaald of dit zinvol is in de situatie waarin jij je bevindt. Credifin Nederland biedt daarmee dus ook advies aan jou als geldeiser. Afhankelijk van de situatie en het te innen bedrag biedt Credifin advies over alle stappen die het incassoproces kunnen volgen. Klein of groot bedrag, Credifin Nederland is jouw aangewezen incassobureau.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Comments are closed.